Nike je grška...

... boginja zmage, ki je na številnih vazah in v kipih največkrat upodobljena s krili in s palmovo vejico v roki. Junaki na bojiščih so se obračali k njej in čakali njenega znamenja, ki bo prineslo zmago in prišlo na polje kot silni veter. Kajti Nike tako v vojni kot v miru vodi Zeusovo kočijo zmagam naproti.

Preberite več: Nike je grška...

RC Ljubljana Nike...

... se bo pri svojem delu povezoval z drugimi sorodnimi društvi in Rotary klubi v Sloveniji in izven nje, ter z njimi iskal možnosti za boljši jutri. Želimo, da bi številni darovalci in sponzorji začutili naše želje in jim prišli naproti, saj je z nami duh boginje zmage, vetra in poguma NIKE.

Vodstvo RC NIKE

Sestava UO v letu 2019/20

Predsednica: Tanja Tuma
Podpredsednica (bodoča predsednica): Marjeta Tasič 2020/21
Zakladnica: Matejka Adamlje
Tajnica: Tea Kolar

Skladno s statutom se za potrebe izvajanja posameznih programov lahko oblikujejo tudi delovne skupine.

  

Predsedovanje RC Lj Nike skozi čas

 

 

Mateja 1CB

Matejka Adamlje (2017-2018)

BrankaCB

Branka Drnovšek Adamlje (2018-2019) 

 

Spela Filipic
Špela Filipič (2014-2015)

Mojca portret-2cb 
Mojca Hergout Koletič (2015-2016)

 Barbara Rogac
Barbara Rogač (2016-2017)
 Marta Turk Mojca Fon_Jager_2

 Irena Kos

Marta Turk (2013-2014)  Mojca Fon Jager (2012-2013) Irena Kos (2010-2011, 2011-2012)
Ziva Vadnov Meta Mugerle Otmar Zorn
Živa Vadnov (2009-2010) Meta Mugerle (2008-2009) Otmar Zorn (naš boter)

RC Ljubljana Nike...

... se bo pri uresničevanju svojih dobrodelnih ciljev in akcij povezovala s podobnimi stanovskimi organizacijami, kot so: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zavod za zaposlovanje (program PUM – pomoč učenja mlajšim odraslim), z državnimi inštitucijami, stanovskimi društvi in izjemnimi posamezniki. Naše delovanje bomo manifestirale ne le z denarnimi vložki, temveč tudi z osebnim časom, ki ga bomo namenile vsakemu projektu posebej.

Preberite več: RC Ljubljana Nike...

Znanje in branje...

...  sta nujna pogoja uspešne družbe kar dokazujejo številne vrhunsko razvite evropske države. Višja kot je stopnja izobrazbe in bralna kultura, višji je življenjski standard. RC Ljubljana Nike bomo pripravile ali vzpodbudile vsesplošno bralno kampanjo, sodelovale pri projektu PUM, ki daje možnosti mladostnikom, ki jim v šolskem sistemu v prvo ni uspelo, sodelovale bomo pri štipendiranju nadarjenih in socialno zapostavljenih.

Preberite več: Znanje in branje...

Nike bomo...

... spodbujale inovativnost in podjetnost tako pri mlajših kot pri starejših, ki bi rabili našo podporo in bi jim zmanjkalo poguma za samouresničitev. Vsaka nova uresničena ideja v praksi pomeni lepše življenje celotne družbe in včasih je potrebno samo pravo okolje, da ideja zaživi. Vrhunec lepih idej so gotovo lepe umetnosti in spodbujale bomo vsakovrstne umetniške ideje, omogočile razstave in glasbene nastope doma in v tujini mladim umetnicam in umetnikom, jim pomagale s sponzorji in podporo v javnosti.

Več prispevkov

  1. Poleg organiziranja...