Interact Ljubljana na obisku

rotary OPDI 5

Ob tednu IAC je bilo 12. 11. 2013  srečanje botrskega Rotary kluba Ljubljana Nike in Interact Ljubljana, povabljeni pa so bili tudi člani IAC v ustanavljanju.

Poleg predstavitve programa Distriktnega Odbora za poklicno dejavnost in spodbujanje inovativnosti, ki ga pri Rotary Distriktu 1912 vodi Marta Turk so mladi slišali tudi več o programu dela matičnega kluba, to pa je bila tudi priložnost za predstavitev ciljev in dela obeh ljubljanskih Interact klubov. Odbor za poklicno dejavnosti,  pripravlja poseben program, namenjena mladim - osnovnošolcem in srednješolcem (Projekt POVABI ME V SLUŽBO), za študente pa bo stekla podpora  za Pripravništva in delovno prakso ter Rotary kotiček. Delo Odbora za poklicno dejavnost bo v veliki meri namenjeno spodbujanju sodelovanja med mladimi iz IAC in klubi ter širjenju rotarijske misli. Mladi so z zanimanjem poslušali, saj je tema zelo aktualna za njih. V nadaljevanju so se mladi razgovorili o svojih ciljih v klubih pa tudi na svoji poklicni poti. Stekla je tudi beseda o konkretnih programih in dobrodelnih projektih, kjer je bila sprožena iniciativa za pomoč dijakinji Eriki, sodelovanje mladih pri projektu Ljudske kuhinje  in še nekateri drugi program, ki so v načrtu.

Poverjenica za IAC Snežana Šuput je nato v sodelovanju z botrom našega kluba Otmarjem Zornom slovesno izročila priponke in zapestnice novim članicam in članom IAC Lj. Ponovili smo tudi osnove rotarijstva, da je klub najpomembnejša celica Rotaryja in je domovina vsakega člana, kjer nastaja prijateljstvo, kot osnova skupnega koristnega delovanja, kjer izhajajo najpomembnejše pobude in inciative. Predsednica Marta Turk jih je spodbudila k tovrstnim razmišljanjem in akciji.

 

rotary OPDI 7a  rotary OPDI 19 
 rotary OPDI 33a  rotary OPDI 37a
 rotary OPDI 41a  rotary OPDI 56