Vodstvo RC NIKE

Sestava UO v letu 2019/20

Predsednica: Tanja Tuma
Podpredsednica (bodoča predsednica): Marjeta Tasič 2020/21
Zakladnica: Matejka Adamlje
Tajnica: Tea Kolar

Skladno s statutom se za potrebe izvajanja posameznih programov lahko oblikujejo tudi delovne skupine.

  

Predsedovanje RC Lj Nike skozi čas

 

 

Mateja 1CB

Matejka Adamlje (2017-2018)

BrankaCB

Branka Drnovšek Adamlje (2018-2019) 

 

Spela Filipic
Špela Filipič (2014-2015)

Mojca portret-2cb 
Mojca Hergout Koletič (2015-2016)

 Barbara Rogac
Barbara Rogač (2016-2017)
 Marta Turk Mojca Fon_Jager_2

 Irena Kos

Marta Turk (2013-2014)  Mojca Fon Jager (2012-2013) Irena Kos (2010-2011, 2011-2012)
Ziva Vadnov Meta Mugerle Otmar Zorn
Živa Vadnov (2009-2010) Meta Mugerle (2008-2009) Otmar Zorn (naš boter)