Vizija in poslanstvo

Rotary klub Ljubljana Nike želi biti aktualen in se odzivati na pereče probleme s svojo prisotnostjo in delovanjem na različnih področjih v družbi.

Klub je usmerjen v pomoč in podporo socialno ogroženim otrokom in družinam, nadarjenim in ustvarjalnim ljudem v znanosti, umetnosti in gospodarstvu. RC Ljubljana Nike želi pokazati vsem, da lahko dosežejo v življenju prav vse, kar si želijo v skladu z načeli, da je dobro za soljudi, družbo in prihodnost.

Program 

Spomladanska srečanja in obiski v podjetjih (8. marec)

V pomladanskem obdobju bomo intenzivneje sodelovale z mladimi. Razvijale bomo priložnosti za večjo medgeneracijsko solidarnost, pa tudi za boljše seznanjanje mladih s poklici in dejavnostmi naših podjetij, vse v želji, da jim omogočimo čim boljši in konkretnejši vpogled v poklicno pot, o kateri se odločajo. V ta namen bomo omogočile srečanja in obiske v podjetjih, ki bodo ponudili možnosti za spoznavanje poklicev (8. marec). Mlade iz klubov interact, rotaract in širše bomo povabile, da se nam pridružijo na delovnem mestu ter tudi tako vsestransko širile sporočilo, da je potrebno socialno pomoč in podporo usmerjati predvsem v ustvarjanje priložnosti za prihodnje rodove.

Nikine počitnice - Sandijev teden

V poletnem terminu izvajamo Sandijev teden - ustvarjalne počitnice za otroke iz socialno ogroženih družin. Program zagotavlja teden dni aktivnih počitnic s programom vesele jezikovne šole in umetniške ustvarjalnice, druženja z vrstniki iz našega okolja in spoznavanje zanimivosti v glavnem mestu Slovenije. Popoldanski animacijski program otrokom ponuja tudi ogled živalskega vrta, bazen, velekino, družinski piknik in športne igre.

Nikin družinski piknik

Jeseni organiziramo Družinski piknik, ki je namenjen druženju in spoznavanju med člani iz vseh Rotary klubov in njihovim družinam, predvsem pa pomeni priložnost za druženje in spoznavanje tudi naših varovancev in tistih posameznikov, s katerimi, sodelujemo pri uresničevanju naših akcij

Več druženja in sodelovanja z drugimi klubi

V zimskem času se bomo posvetile sodelovanju z drugimi klubi, publicistični dejavnosti, medsebojnemu izobraževanju in razvoju skupne baze znanja in širjenju te med članice in kandidatke, pa tudi širše

Med pomembnimi nalogami našega kluba je tudi podpora nadarjenim mladim ljudem, ne le na področju umetnosti, temveč na vseh tistih področjih, ki pomenijo prihodnost in napredek za posameznika in za družbo. Zato so zbrana sredstva namenjena tudi temu - sponzoriranju, štipendiranju in enkratnim prispevkom za nadarjene.

Seveda pa se bomo ves čas odzivale tudi na akcije drugih klubov in z njimi sodelovale tako kot že doslej

Osnovni podatki